Fakultní termín pro podávání žádostí o podporu z Fondu mobility

Fakultní termín pro podávání žádostí o podporu z Fondu mobility

Přihlašování zde

Dovolujeme si Vás informovat, že fakultní termín pro podávání žádostí o podporu z Fondu mobility (jarní kolo) je do 21. 3. 2024, 13:00.

Fond mobility je v praxi využíván zejména studenty vyjíždějícími do zahraničí na základě meziuniverzitních smluv, nabídka je však určena i pro další zájemce, jejichž zahraniční studijní záměr spadá mezi tzv. priority Fondu mobility UK.

 

Žádosti o podporu z Fondu mobility UK se podávají elektronicky přes tento portál