Dr. Jakub Drápal získal „Young Criminologst Award" udělovanou Evropskou kriminologickou společností.

foto

Dr. Jakub Drápal získal „Young Criminologst Award" udělovanou Evropskou kriminologickou společností.

Cena se uděluje každý rok za vynikající článek evropskému kriminologovi, kterému bylo v době zveřejnění článku do 35 let. Článek Jakuba Drápala s názvem "Sentencing Multiple Conviction Offenders" byl publikovanýv časopise European Journal of Criminology. 

Porota volbu tohoto článku zdůvodnila následovně: 
„Drápalův článek se zaměřuje na nedostatečně prozkoumanou oblast ukládání trestů (jak sám říká) "pachatelům s kumulujícími se tresty" (pachatelům, kteří spáchali další trestný čin po odsouzení za dřívější trestný čin, ale před vykonáním původního trestu). Článek vychází z komparativního zkoumání 43 evropských trestního zákoníků a detailnějšího zkoumání různých právních řádů, přičemž zkoumá normativní otázky týkající se zásad ukládání trestů, včetně proporcionality, retributivismu, cenzury a konsekvencionalistických přístupů. Článek pečlivě představuje teoretické i praktické důsledky ukládání trestů těmto pachatelům a dochází k závěru, že je třeba k nim přistupovat odlišným přístupem. Článek je postaven na pečlivém studiu literatury, argumentace je vedena precizně a je jasně doložena. Článek porotu zaujal zejména svým rozsahem a dopady do praxe i pro teoretické úvahy.“

Pro české čtenáře lze problematika lehce zjednodušeně vysvětlit tak, že Jakub Drápal identifikoval třetí případ mnohosti trestné činnosti nacházející se mezi souběhem a recidivou: Kumulaci trestů.

Moc gratulujeme!