Doc. Petrovi Pithartovi a dr. Pavlu Rychetskému prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva

foto

Doc. Petrovi Pithartovi a dr. Pavlu Rychetskému prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva

Doc. Petrovi Pithartovi a dr. Pavlu Rychetskému, dvěma významným osobnostem úzce spojeným s naší fakultou, prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva občanské skupiny 1. třídy u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (28. říjen) za jejich zvláště vynikající zásluhy v oblasti politiky. S velkou radostí a hrdostí blahopřejeme oběma oceněným, nejen za to, co pro stát udělali a za co byli oceněni, ale také za jejich zásluhy o naši fakultu.

Více zde.