Centrum právní komparatistiky Vás zve na cyklus přednášek z anglického smluvního práva, prof. Hugh Beale (25.–⁠ 27. 10. 2023)

Centrum právní komparatistiky Vás zve na cyklus přednášek z anglického smluvního práva, prof. Hugh Beale (25.–⁠ 27. 10. 2023)

Vážení,  

srdečně vás v rámci našeho Fóra zveme na cyklus přednášek prof. Hugh Beale:     

25. 10. 2023
Dobrá víra v anglickém právu 

26. 10. 2023
Podstatná změna okolností ve smluvním právu (imprévision)
a poruchy způsobené opatřeními proti Covidu-19 

27. 10. 2023
Prostředky právní ochrany při porušení smlouvy v anglickém právu 

 

Přednášky se budou konat dne od 16.00 hod. v místnosti č. 117.     

   

Tyto přednášky budou mít vůči posluchačům hybridní charakter. Můžete se jich zúčastnit jak přímo v místnosti č. 117 Právnické fakulty, tak u počítače. 

   

Připojení přes Zoom

Více ZDE

Uložit událost do kalendáře