Anketa ke koncepci budovy fakulty

foto

Anketa ke koncepci budovy fakulty

Jak již víte, vytváříme koncepci budovy naší fakulty. Chceme ji proto, abychom věděli, jak máme nejlépe budovu postupně opravovat a upravovat směrem k tomu, aby byla jak fakultou 21. století, tak i fakultou provázanou se svými architektonickými kořeny. Hovoříme o ní jako podkladu pro dlouhodobý projekt revitalizace budovy PF UK, který chceme dokončit k roku 2031, tedy ke stému výročí otevření naší budovy.

V návaznosti na záměr revitalizovat budovu fakulty jsme vytvořili anketu, kterou právě spouštíme. Chceme si v ní ujasnit, jak vnímáme současný stav celého objektu a co od naší budovy ke své práci či studiu chceme.

Navazujeme tak na aktivity v podobě setkávání vedení fakulty se členy akademické obce, která se pravidelně konají pod názvem „Jakou chceme fakultu?“ i na tvorbu strategického záměru. Všechna dosavadní zjištění bereme samozřejmě v potaz. Najisto víme, že potřebujeme, aby budova fakulty odpovídala současným potřebám studujících, vyučujících i ostatních zaměstnanců. Dále chceme, aby splňovala požadavky na ekonomický a ekologický provoz a na celkovou udržitelnost staveb. A aby byla budova příjemným a uživatelsky přátelským místem s dobrou atmosférou a zároveň kvalitním zázemím pro studium, vědu a bádání. Rádi bychom ale měli ještě komplexnější představu, proto prosíme o spolupráci i vás všechny, kteří jste už v minulosti své náměty poslali. Každý máte ještě znovu příležitost podělit se o své poznatky, preference i inspiraci prostřednictvím odpovědí na anketní otázky, protože závěry tohoto šetření budou jedním z důležitých podkladů pro vypracování celkové koncepce revitalizace.

A co by to bylo za anketu, kdybychom nenabízeli i výhry? Po vyplnění ankety proto máte možnost zapojit se do soutěže o atraktivní balíčky fakultních propagačních předmětů.

Vaše odpovědi budeme sbírat do 31. 12. 2023. O výsledcích ankety a výsledcích losování výherců soutěže Vás budeme informovat na začátku roku 2024.

Těšíme se na Vaše podněty!

Věra Honusková, proděkanka pro rozvoj fakulty

 

ANKETA pro studenty

ANKETA pro akademické pracovníky

ANKETA pro administrativní pracovníky