Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VIII. 

Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VIII. 

    PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

    pořádá KONFERENCI na téma 

AKTUÁLNÍ OTÁZKY PRÁVNÍ ÚPRAVY CESTOVNÍHO RUCHU VIII. 

v Praze ve středu 8. listopadu 2023 odpoledne 

v budově Právnické fakulty UK 

na Náměstí Curieových, místnost 38 (ve vestibulu) 

Od roku 2015 se na Právnické fakultě UK pořádají malé konference k problémům právní úpravy cestovního ruchu. Akce navazuje na úspěšné konference 10.2. a 7.10. 2015, 8.11.2016, 9.11.2017, 8.11.2018, 12.11.2019, 16.-17.6.2022 (výjimečně Kutná Hora). 

 

PROGRAM 

Zahájení jednání: 12 hod. 

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (Univerzita Karlova Právnická fakulta - děkan) 

Uvítání účastníků konference 

1. SEKCE: OBECNÉ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU A STAV VÝZKUMU 

Mgr. Bc. Silvia Doušová (Ministerstvo pro místní rozvoj – ředitelka Odboru cestovního ruchu) 

Aktuální otázky cestovního ruchu v České republice 

Mgr. Vojtěch Kružliak (Ministerstvo pro místní rozvoj – vedoucí Oddělení právních předpisů a koncesí v cestovním ruchu Odboru cestovního ruchu) 

Některé právní problémy cestovního ruchu v České republice 

Prof. Ing. Vanda Maráková, Ph.D. - Ing. Lenka Dzuríková, Ph.D. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra cestovného ruchu) 

Aktuálne problémy cestovného ruchu v Slovenskej republike 

Mgr. Marián Lukáč, Ph.D. (Technická univerzita v Košiciach, FBERG) 

Aktuality právne úpravy cestovného ruchu v Slovenskej republike 

Dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze) 

Aktuální problémy práva cestovního ruchu v Polsku 

plukovník Doc. JUDr. Klaudia Marczyová, Ph.D. (Akadémia Policajného zboru Bratislava – prorektorka)  

Bezpečnostno-právne aspekty cestovného ruchu – problémy bádania  

Přestávka okolo 14.30 hod. 

 

2. SEKCE: SPECIÁLNÍ PRÁVNÍ PROBLÉMY CESTOVNÍHO RUCHU 

JUDr. Klára Dvořáková, M.A. (Holubová advokáti s.r.o. - advokátka) 

Úskalí právní úpravy činnosti horských průvodců 

Prof. JUDr. Monika Jurčová, Ph.D. (Trnavská univerzita Právnická fakulta) 

Zodpovednosť cestovnej kancelárie za poskytovanie zájazdu 

JUDr. Lukáš Blažek, Ph.D. (Univerzita Karlova Právnická fakulta) 

Právní historik a vytvoření archeoskanzenu s historickými slavnostmi (případ Nasavrky) 

Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. (Vysoká škola ekonomická – emeritní vyučující) 

Vznik a vývoj českého systému destinačního managementu  

Přestávka okolo 16 hod. 

 

3. SEKCE: PRÁVNÍ PROBLÉMY VINAŘSTVÍ 

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. (Univerzita Karlova Právnická fakulta) 

Vinařství v české právní úpravě a v praxi produktů cestovního ruchu (příklad Kutná Hora) 

Doc. RNDr. Pavol Plesník, Ph.D. (Ekonomická univerzita v Bratislave) 

Vinařství a produkty cestovního ruchu 

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (Univerzita Karlova Právnická fakulta - děkan) 

Finančněprávní aspekty vinohradnictví a vinařství v České republice 

Mgr. Zbyněk Vičar (Vinařský fond Česká republika, ředitel) 

Vinařský fond a jeho právní specifika 

Doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem)    

Pivovarnictví a vinařství – shody a rozdíly právní i reálné 

Doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc Právnická fakulta) 

Tradice právní úpravy vinařství - představení jeho dvoudílné knihy IUS MONTIUM 

Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Wieshaider (Universität Wien Rechtswissenschaftliche Fakultät) 

Vinařství a kultura 

Prof. Dr. Ivan Halász, DSc. (Ústav státu a práva AV ČR - HUN-REN Spoločenskovedné výskumné centrum Budapešť) 

Vinárstvo a menšiny v procese rozvoja turizmu v budapeštianskom obvode Budafok 

Stanislav Rudolfský (Cech českých vinařů – předseda), Lukáš Rudolfský (Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. – generální ředitel) 

Praktické problémy s právem u českých vinařů 

Ukončení jednání po 19 hod., ke konci OCHUTNÁVKA SPECIÁLNÍCH VINAŘSKÝCH PRODUKTŮ S DISKUSÍ 

 

Konference proběhne hybridní formou – výjimečně mohou být referáty předneseny online (Teams) 

Program bude zveřejněn na stránkách PFUK.

Délka příspěvků do patnácti minut, po referátech následuje diskuse. 

Konferenční poplatek se neplatí. Občerstvení na akci bude zajištěno. Ochutnávka vín je jen pro referující a další předem dohodnuté osoby. Na akci je třeba se přihlásit do 5.11. na petras@prf.cuni.cz 

PŘÍSPĚVKY BUDOU PUBLIKOVÁNY na základě recenzního řízení, a to i od odborníků, kteří nevystoupí na konferenci, v časopise STUDIA TURISTICA, v právně zaměřeném čísle 1/2024. Termín odevzdání článků je nejpozději 20.11., ve formátu požadovaném časopisem (odpovídá ekonomické vědě). 

Na konferenci bude prezentována publikace z minulé konference, kdy brzo vyjde k aktuálním právním otázkám cestovního ruchu další právní číslo časopisu Studia turistica 2023 (jako obvykle první v ročníku - volně dostupné zde.)  

 

Organizace konference: 

Centrum mimosoudního řešení sporů Katedry občanského práva PFUK + Muzeum cyklistiky a turismu Kutná Hora 

Hlavní organizátor JUDr. et PhDr. René Petráš, Ph.D. (petras@prf.cuni.cz, mobil +420 776296287) 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta (PFUK)   Nám. Curieových 7   11640 Praha 1 

Vědecká rada konference: JUDr. Lukáš Blažek, Ph.D., Prof. Dr. Ivan Halász, DSc., plk. Doc. JUDr. Klaudia Marczyová, Ph.D., Doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Ph.D., JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D., Doc. RNDr. Pavol Plesník, Ph.D., Ing. Petr Scholz, Ph.D., Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 

 

 

 

Uložit událost do kalendáře