Current issue

Current issue

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 2 (2023)

Editorial
Petra Skřejpková, Kamila Stloukalová

Vybrané instituty římsko-kanonického procesu v praxi pražské konzistoře ve 14. století: exceptiones in ordine iudiciario
Veronika Ondrášková

Release Proceeding: the Zbiroh Manor Farm Estate in the Years 1670–1690
Josef Vacek

Koncepcia spravodlivej vojny v stredovekej a rano-novovekej sociálno-právnej filozofii
Peter Vyšný, Marek Prudovič

Právní propedeutika v pojetí Leopolda Heyrovského
Pavel Maršálek

Polish-Czechoslovak Cross-border Tourism between 1919 and 1939 in the Light of Polish Legislation
Leszek Ćwikła

Ohlédnutí za Velkou Prahou
Ivana Bláhová

Omezení sňatků v československých legiích na Rusi a jeho důsledky
Jakub Novák

Nemajetní krajané – plus pro stranu? Vliv KSČ na poválečnou reemigraci
Martin Nedvěd

Nové prameny k dějinám meziválečné kodifikace občanského práva
Ondřej Horák

Dostál, M. Dějiny Nejvyššího soudu Spojených států
Radim Seltenreich

Karel Engliš. Paměti. Kdo sloužíš vlasti, nečekej odměny
Ladislav Vojáček

Harper, K. Pád Říma. Podíl klimatických změn a epidemií na zániku římské říše
Michal Skřejpek

Krafl, P. Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku
Miroslav Černý

Štemberk, J. – Jakubec, I. Hotel Alcron / K dějinám symbolu českého a československého hotelnictví
René Petráš

Tomášek, M. Bilanční zpráva 60
Pavel Maršálek

Zpráva o konferencii „Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VII.“
Lenka Dzúriková

Středověké a raně novověké soudnictví na XII. sjezdu českých historiků
Marek Starý

Zpráva z konference „Second Central and Eastern European Legal History Conference“
Petra Zapletalová

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023)

Editorial
Kamila Stloukalová, Petra Skřejpková

Exempla in the Tenth Book of Correspondence between Pliny the Younger and Emperor Trajan – Introductory Remarks
Izabela Leraczyk

Goethe – báseň i právo
Radim Seltenreich

Finnish-Hungarian International Law Enforcement Cooperation between the Two World Wars
János Sallai, Mátyás Szabolcs

Spolek československých advokátů v zahraničí během druhé světové války
David Hubený

Mariano San Nicolò a Otakar Sommer pohledem (nejen) jejich korespondence
Pavel Salák

Politik a právnik Nándor Bernolák (1880–1951)
Ivan Halász

Rudolf Wierer – pohnuté životní osudy a dílo profesora církevního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Jaromír Tauchen

Ferdinandovo zřízení zemské? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549
Marek Stojan

Historický vývoj presumpce neviny
Timon Svoboda

Perduellio a sacrilegium v době římské republiky
Marie Šmejkalová

Zpráva z mezinárodní konference International Legal History Meeting of PhD Students
Milan Dobeš

Zpráva z International Legal History Meeting of PhD Students
Václav Dvorský

Zpráva z XXVIth Annual Forum of Young Legal Historians pořádané Association of Young Legal Historians
Václav Dvorský

XXII. ročník konference právních romanistů ČR a SR
Karel Havlíček

75th session of the Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – Brussels 2022
Lyuba Radulova

Zpráva z workshopu „Leopold Heyrovský a odkaz římského práva“
Kamila Stloukalová

Kubeš, V. ...a chtěl bych to všechno znovu: filozofické vypořádání s pesimistickým světovým názorem
Petra Zapletalová

Štemberk, J. Řidič tvrdý chleba má… Pravidla provozu na silnicích v socialistickém Československu
Ivan Jakubec

Tarwacka, A. – Zabłocki, J. Rzymskie prawo publiczne
Michal Skřejpek

Vyšný, P. Pravek práva
Marek Prudovič

 

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022)

Editorial
Petra Skřejpková

The Case of Lucretia - Symbolizing the Political Reality
Konstantin Tanev

Levitas animi a imbecillitas, infirmitas či fragilitas sexus jakožto důvod odlišného postavení žen
Radek Černoch

Role ženy a její vývoj v evropském nástupnickém právu
Petr Nohel

The Marriage Legislation in the French and Dutch Civil Code
Emese von Bóné

Od „posledního“ k „nejbližšímu“ dědici? K vývoji postavení manželky v česko-rakouském a československém dědickém právu
Ondřej Horák

Studium práv a profesní uplatnění žen ve vybraných státech Evropy a USA od konce 19. století do 30. let 20. století
Vendulka Valentová

Atentáty v československých dejinách
Alexandra Letková

Charkovský proces 1943 a jeho ohlasy ve světě
Jan Beránek

Počátky hnutí za získání ženského volebního práva ve Velké Británii v druhé polovině 60. let 19. století
Eva Bažantová

Prvý oddíl čtrnáctého dodatku Ústavy Spojených států: původní význam a výklad
Jaroslav Ženíšek

Anteroom to the Forint: Monetary Law Aspects of the Temporary Period of Issuing Money in Hungary under the Supervision of the Temporary National Government (1944–1945)
Milan Töreki

Vývoj právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Jan Machala

Beránek, J. Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci
Adam Csukás

Gregor, M. Historiografia rímskeho práva na Slovensku
Adam Csukás

Právnické vzdělávání za socialismu. Kolokvium s pamětníky přibližující fungování Právnické fakulty UJEP v Brně v období socialismu
Jan Kabát

Římskoprávní Moot Court 2022
Jan Kabát