SVOČ (akademický rok 2021/22)

SVOČ (akademický rok 2021/22)

XV. ročník soutěže Studentské vědecké 
a odborné činnosti na PF UK

Rada SVOČ vyhlásila ke dni 13. prosince 2021 XV. ročník soutěže SVOČ
na PF UK s následujícím harmonogramem:

 

 • Přihlašování do soutěže od 13. 12. 2021 do 20. 4. 2022,
  a to prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na tomto odkazu
    
   
 • Přihláška musí být odevzdána nejpozději spolu se soutěžní prací.
   
 • Odevzdání prací do 20. 4. 2022 24:00, 
  a to elektronicky na adresu soutěže svoc@prf.cuni.cz (formát DOC, DOCX či RTF)


  Zmeškání lhůty pro odevzdání práce nelze prominout!

 • Tištěnou verzi práce je třeba odevzdat na sekretariát katedry mezinárodního práva paní Blance Smutné, která v XV. ročníku soutěže SVOČ na PF UK vykonává funkci sekretariátu Rady SVOČ (místnost č. 218, 2. patro). Práci lze též zanechat na jméno paní Smutné v podatelně PF UK či zaslat poštou. Na obálku v takovém případě kromě adresy napište výraz “SVOČ”.
 • Ústní obhajoby prací před oborovými komisemi od 16. 5. do 17. 6. 2022.
   
 • Slavnostní vyhlášení soutěže v týdnu od 27. 6. 2022
   

Odměny v XV. ročníku soutěže SVOČ na PF UK:
1. místo 10 000 Kč
2. místo  7 500 Kč
3. místo  5 000 Kč

Soutěže se mohou účastnit studenti magisterského i doktorského studijního programu.
U studentů magisterského studijního programu 
je účast v soutěži uznána jako volitelný předmět SVOČ: 
profilační modul s hodnotou 4 kreditů.

Pravidla pro XV. ročník soutěže (ak. rok 2021/2022)

Příloha 1 Pravidel - titulní list 21

Příloha 2 Pravidel - čestné prohlášení a souhlas s publikací práce

SVOČ na PF UK: Co? Proč? Jak?

Záznam webináře - SVOČ na PF UK: Co? Proč? Jak?

Témata navržená katedrami a ústavy pro XV. ročník SVOČ