Studijní oddělení

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Studijní oddělení naleznete v přízemí v pravé části budovy (řeka) na Právnické fakultě, nám. Curieových 901/7, Praha 1.

Pokud Vaše referentka nebude přítomna, potvrzení o studiu Vám potvrdí kterákoliv její kolegyně.

Studijní oddělení prosím navštěvujte pouze v úředních hodinách. Ani jedna referentka nemůže současně obsluhovat, vyřizovat telefony, odpovídat na e-maily a vést administrativu. V závažných případech se na návštěvách se svou referentkou vždy předem domluvte. Veškerá podání ve studijních záležitostech předávejte prostřednictvím podatelny PF UK.

Referát přijímacího řízení Mgr.

Referát doktorského studia a stipendií

REFERÁT NOSTRIFIKACE, MATRIKA A SJP – REFERÁT RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ

Vedoucí studijní oddělení

Referát magisterského studia

Aktuality