DOD 2022

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE USKUTEČNIL HYBRIDNÍ FORMOU

 

Protože nám protiepidemická opatření umožnila mít na fakultě v jednu chvíli pouze 100 uchazečů, představení fakulty, které se běžně koná formou přednášky jsme pro vás nahráli a můžete si jeho jednotlivé části pustit i zpětně.

Pro další informace sledujte uchazečský facebook, stránku události, nebo navštivte web pro uchazeče pravavpraze.cz
Podat přihlášku ke studiu

Termín podání přihlášky: 31. 03. 2022

Virtuální prohlídka fakulty s doktorským studentem Dominikem Mackem
Pojďte studovat právo do Prahy! #studujpravo v Praze