NADACE HUGO GROTIUS

Informace o Nadaci Hugo Grotius

Nadace Hugo Grotius

Nadace Hugo Grotius byla založena v roce 1992 s finanční podporou nizozemské vlády. Nadace nese jméno proslulého nizozemského právníka Hugo Grotia (1583–1645), který položil základy mezinárodního práva. Nadace slouží všestranné podpoře a rozvoji právní kultury v České republice.

Výzva k podání návrhů 

Správní rada Nadace Hugo Grotius s potěšení vyzývá zájemce, aby předložili své návrhy projektů v právní a justiční oblasti. Návrhy projektů mají směřovat k rozvoji právnického vzdělávání, publikační činnosti v oblasti práva nebo zlepšení přístupu k právní pomoci, s cílovou skupinou občanů České republiky. Možnost předkládat své projekty mají také právnické fakulty českých univerzit. Celkový rozpočet pro jeden projekt se může pohybovat v rozmezí od 250.000,- Kč do 1.000.000,- Kč podle úvahy správní rady nadace. Správní rada uvítá, pokud zájemci prokáží připravenost spolufinancovat náklady projektu (až do výše 10% jejich celkových nákladů).

Návrhy projektů musí být doručeny správní radě nadace nejpozději do 31. ledna 2014. Správní rada hodlá zveřejnit své rozhodnutí 30. dubna 2014. Správní rada si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez zdůvodnění.

Více informací naleznete zde.