MŠMT

MŠMT

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje vědu a výzkum formou:

dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací včetně vysokých škol

národní podpory vědy, experimentálního vývoje a inovací VAVAI

Programy:

NPU I

NPU II

Podpora velkých infrastruktur

ERC CZ

NÁVRAT

Informace - základ výzkumu

další rozvoj center OP výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

podpory mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Programy:

MOBILITY

Česko-noský výzkumný program CZ-09

Česko-bavorská spolupráce

V4+Japonsko

INGO II

KONTAKT II

COST CZ

EUREKA CZ

EUPRO II

podpory specifického vysokoškolského výzkumu

- kofinancováním operačních programů - OP vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK); OP Výzkum a vývoj pro inovace (OP VAVPI)