Moot courty

Moot courty

Odborné katedry PF UK zabezpečují účast studentských týmů reprezentujících PF UK na mezinárodních soutěžích v simulovaném soudním, rozhodčím a dalším obdobném řízení (tzv. moot courts).

Účast v týmech zastupujících na zahraničních moot courtech PF UK je obvykle založena na předvýběru zájemců z řad studentů prostřednictvím odborných pracovníků zapojených kateder.

V minulosti se PF UK účastnila např. těchto soutěží: William C. Vis International Commercial Arbitration Moot, European Law Moot Court Competition, World Human Rights Moot Court, International Humanitarian Law Moot Court Competition, Foreign Direct Investment International Arbitration Moot, Central and East European Moot Court Competition, Phillip C. Jessup International Moot Court Compeptition a další.

Řada moot courtů s mezinárodní účastí byla rovněž organizována na půdě PF UK.