Letní školy

Letní školy

Právnická fakulta pořádá každoročně "Letní školu" v délce až 5ti týdnů v anglickém jazyce ve spolupráci s University of San Francisco. Na uvedené letní škole, která je primárně určena pro studenty z USA, se po pedagogické stránce podílejí vyučující jak z USA, tak z PF UK. Každý rok je však možnost, aby se akce účastnil i omezený počet studentů PF UK (v podobě náslechů na hodinách apod. - konkrétní míra zapojení závisí na vyučujícím daného předmětu, za účast není možno získat kredity na PF UK). Zainteresovaní studenti mohou kontaktovat zahraniční oddělení PF UK.

V období cca. květen až červen probíhá na PF UK každoročně rovněž "Letní škola South Texas" pořádaná ve spolupráci se South Texas College of Law. Tento program oslaví v roce 2013 již 10 let své existence. Rovněž zde je možné omezené zapojení studentů PF UK po předchozí domluvě.

V letech 2011 a 2012 se na PF UK uskutečnila také letní škola (srpen - září) v německém jazyce "DIKAIOSYNE - Sommerschule zum vergleichenden Verfassungsrecht", která byla za podpory prostředků z EU a dalších zdrojů pořádána na PF UK ve spolupráci s partnerskou Universität Hamburg. Akce se účastnili studenti z PF UK, UNI Hamburg, UNI Graz, UNI Krakow a UNI Tartu.

 

PF UK obvykle studenty na zahraniční letní školy nevybírá (výjimkou mohou být některé zvláštní nabídky jednotlivých kateder apod.), studenti se mohou takovýchto akcí zúčastnit samostatně na vlastní náklady, přičemž neexistuje automatický nárok na finanční podporu ze strany PF UK.