Informace pro učitele

Informace pro učitele

Vedle samostatně organizovaných účastí na zahraničních konferencích, sympoziích apod., je možno využít rovněž některé z institucionalizovaných forem meziuniverzitní (popř. mezifakultní spolupráce) se zahraničními partnerskými institucemi - viz jednotlivé nabídky v menu v levém sloupci.

Ke každé zahraniční pracovní cestě musí být podána žádost na předepsaném formuláři (s případnými přílohami) s tím, že její realizace striktně podléhá schválení kolegiem děkana (v termínu před započetím takovéto zahraniční cesty).