GRANT HUSOVY NADACE

Informace o Grantu Husovy Nadace

GRANT HUSOVY NADACE

Program pro Českou Republiku a Slovenskou Republiku


Smysl programu

Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení. Téma je vyhlašované každý rok nově.

Komu je program určen

Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech.

Výše grantu

Celková výše grantu je 180 tis. Kč. Z toho 100 tis. bude vyplaceno po jeho udělení, 80 tis. po kladném recenzním řízení. Nadace následně zajistí (organizačně i finančně) publikaci výsledné studie.

Výběr projektů

Nejvýše jeden grant ročně uděluje správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení projektů.

Žádost o grant

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohu stručný životopis (v souboru PDF) a projekt (v druhém souboru PDF, v celkovém rozsahu 7 až 10 normostran) zpracování studie na zadané téma:


Události a myšlenky 17. listopadu 1989

Uplynulo čtvrt století od převratu roku 1989. S odstupem doby některé události a myšlenky mizí z paměti a pozornosti a jiné se naopak mohou nově stát reflektovanými. Jaké události a myšlenky vedly ke svobodě? Jaké události a myšlenky se následně otočily ve svůj pravý opak? Co nového nám právě teď skýtá zpětný pohled?


Časový harmonogram

Uzávěrka žádostí: 30. 6. 2015

Vyhlášení výsledků: 1. 11. 2015

Odevzdání hotové studie nadaci: 1. 9. 2016

Vyhlášení výsledku recenzního řízení: 15. 11. 2016

Nadace sama zajistí recenzní posudky a na jejich základě Správní rada rozhodne, zda bude vyplacena druhá polovina grantu a studie bude publikovaná. Nadace si vyhrazuje publikační právo na odevzdané studie.

Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová

Telefon: 530 331 240

E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

Webové stránky: www.vnjh.cz