Fakultní dohody

Fakultní dohody

PF UK umožňuje studentskou mobilitu v rámci přímé spolupráce s některými dalšími zahraničními univerzitami (tj. PF UK v rámci dohodnutých kvót zpravidla sama nominuje studenty pro výjezd bez zapojení rektorátu UK, jako je tomu v případě meziuniverzitních smluv).

Tyto programy spolupráce má PF UK v současnosti s těmito zahraničními univerzitami (resp. jejich právnickými fakultami):

University of San Francisco (CA, USA): vysílání doktorandů na LL.M. program, školné je americkou stranou obvykle odpuštěno zcela nebo částečně dle aktuální ekonomické situace, navíc je možno si žádat o tzv. need-based scholarship (v současnosti mezi 10 - 22 tis. USD, zbytek si hradí účastník sám).

Od roku 2011 je uzavřena s University of San Francisco rovněž dohoda o každoroční výměně dvou studentů (magisterského, popř. doktorského studia) k semestrálním pobytům na této univerzitě.

NOVA Southeastern University, Ft. Lauderdale (FLA, USA): každý rok jsou vysíláni zpravidla až 4 studenti PF UK k semestrálnímu studijnímu pobytu. Studenti jsou vybíráni na základě jejich účasti na předmětu Introduction to US Law, který je každý rok na PF UK vyučován v letním semestru pedagogem z této partnerské školy z USA. Vzhledem k nové dohodě mezi PF UK a NOVA SE University o možnosti získat tzv. dual degree za zvýhodněných podmínek, mohou absolventi výměnného studijního pobytu na NOVA SE University po zakončení svého studia na PF UK dokončit v době 3 semestrů studium na této americké škole (s odpuštěním 66% školného) a získat titul J.D.

Státní univerzita Petrohrad (Ruská federace): 1 student na celý rok / 2 studenti na jeden semestr. Výuka je primárně v ruštině.

Sibiřská federální univerzita Krasnojarsk (Ruská federace): 1 student na celý rok / 2 studenti na jeden semestr. Výuka je předpokládána v ruském jazyce.

Tel Aviv University (Izrael): 1 student na celý rok / 2 studenti na jeden semestr. Na této nejprestižnější izraelské právnické fakultě je možno studovat v anglickém jazyce.

China University of Law and Political Science (Peking, Čína): 1 student na celý rok / 2 studenti na jeden semestr. Výuka probíhá v angličtině, v případě studentů s velmi dobrou znalostí čínštiny je možné navštěvovat předměty v čínstině.

Od roku 2018 je možno absolvovat též roční či semestrální výměnný studijní pobyt na Soochow University (Taiwanu).

Pro výše uvedené výměnné studijní pobyty probíhá výběrové řízení obdobně jako v případě meziuniverzitních smluv s tím, že PF UK sama nominuje vybrané studenty partnerské škole v zahraničí (formální právo rozhodnout o přijetí k výměnnému pobytu vždy náleží přijímající instituci). Studenti přijatí ke studiu v zahraničí v režimu mezifakultních dohod (mimo program Erasmus) mohou žádat o příspěvek na zahraniční pobyt z prostředků tzv. institucionálního plánu PF UK na podporu studentské mobility. Výše příspěvku se odvíjí od délky studijního pobytu i očekávané finanční náročnosti a není možné očekávat, že zcela pokryje veškeré životní a studijní náklady v zahraničí.