Erasmus+

Erasmus+

Od roku 1998 je PF UK zapojena do programu Lifelong Learning Program (LLP) Erasmus (dříve program Socrates/Erasmus). Na úrovni Univerzity Karlovy v Praze jako celku je koordinátorem programu Evropská kancelář rektorátu Univerzity Karlovy, která uzavřela Institucionální smlouvu s Komisí Evropské unie a spolupracuje s Domem zahraniční spolupráce (DZS). V rámci této smlouvy podepsala Právnická fakulta dvoustranné dohody o studijních a přednáškových pobytech s řadou evropských univerzit (řazených podle jazyka výuky).

 

Univerzity jsou řazeny do sekcí podle jazyka, v němž obvykle probíhá pro zahraniční výměnné studenty výuka. Není vyloučeno, že v jisté míře jsou na daných školách nabízeny odborné právnické předměty také v dalších jazycích, které si mohou v takovém případě studenti PF UK v přiměřené míře rovněž zapsat.

Pro aktuální seznam všech partnerských univerzit a nasmlouvaných kapacit je odkazováno na pravidelně aktualizovaný soubor v sekci Dokumenty Erasmus.