Ediční činnost

Ediční činnost

Mgr. Martina Holcová
- garant agendy
holcovam@prf.cuni.cz
+ 420 221 005 335
 
 
Ediční komise:
Předseda:     Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Tajemnice:    Mgr. Martina Holcová
Členové:       doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
                     Mgr. Jan Šumbera
                     JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
                     doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
                     JUDr. Michal Říha
                     Petr Gangur

 

Ediční komise:

  • Zápis ze zasedání Ediční komise ze 12. 2. 2020 naleznete zde
    Archív zápisů naleznete v "dokumentech" Ediční komise.
  • TEZE EDIČNÍ STRATEGIE PF UK (schválené kolegiem děkana dne 13. 11. 2014) naleznete zde.
  • EDIČNÍ ŘÁD zde.