Další nabídky

Další nabídky

Další nabídky (včetně aktualit o právě vypsaných výběrových řízení na zahraniční studijní pobyty v rámci meziuniverzitních smluv či fakultních dohod) budou uveřejňovány pravidelně ve webových aktualitách zahraničního oddělení a na nástěnce před dveřmi zahraničního oddělení (m.č. 119).

Další nabídky je možno nalézt rovněž na stránkách zahraničního odboru rektorátu UK zejména v sekcích Mezivládní dohody a Ostatní nabídky a programy.

Širokou nabídku studentské mobility nabízí také např. Dům zahraničních služeb (příspěvková organizace MŠMT).